Skřivánek - Havránková

Vítězslav Skřivánek
Jana Havránková

Kategorie:

DOSPĚLÍ třída „E“ - standard

DOSPĚLÍ třída „E“ - latina

Společně tančí od 1. 1. 2017

Úspěchy:

Za rok 2017 získali tato finálová umístění:

  • Drnovice, 15. 04. 2017: 3. místo (latina)