Vítáme Vás na stránkách Taneční školy H+L, jejíž začátky se tradují již od roku 1996, kdy ve spolupráci s Městským kulturním střediskem ve Vyškově začala připravovat děti od 5 ti let ve společenském a následně sportovním tanci.

Zakladatelé Taneční školy H+L jsou manželé Hana a Ľubomír Sedlákovi, kteří se tanci věnují již více jak 30 let. Sami se dříve aktivně účastnili tanečních soutěží, jsou držiteli trenérských i porotcovských licencí, úspěšně absolvovali krajskou i celorepublikovou konzervatoř nebo tříleté studium na Palackého univerzitě v Olomouci. Jsou vedeni jako taneční mistři ve Svazu učitelů tance i jako porotci v Českém svazu tanečního sportu.

Připravují děti k tanci a pohybovým dovednostem celkem ve čtyřech tanečních odděleních, rozdělených podle věku ale i schopností zájemců.

Základem práce s dětmi, mládeží i dospěláky je radost z pohybu, zvládnutí koordinace pohybů v jednotlivých tancích, pohyb dětí na hudební doprovod, zvládání jednotlivých krokových variací samostatně a postupně v tanečních párech.

Děti v Taneční škole v příjemném prostředí a za řízení odborného lektora aktivně využívají volný čas, ale i při různých společenských a sportovních akcích prezentují to co se naučili.

I když byla taneční škola v této podobě založena v roce 1996, začátky můžeme sledovat již v roce 1991, kdy jsme začali vyučovat středoškolskou mládež v tanečních kurzech.

Dnes vyučujeme tanec v jeho různých podobách jak na pravidelných hodinách v Besedním domě ve Vyškově, tak i v tanečních kurzech pro mládež, ale i dospělé taneční páry. Pořádáme taneční soutěže, letní taneční táborová soustředění pro všechny zájemce o taneční pohybové aktivity.


Taneční skola

Kdy a kde tancujeme

Pondělí a středa: Besední dům Vyškov

1. oddělení: 16.00 - 17.00 h taneční přípravka dětí začátečníci od 5 let

2. oddělení: 17.00 - 18.00 h taneční přípravka dětí pokročilí do 15 let

3. oddělení: 18.00 - 19.00 h soutěžní páry

4. oddělení: 19.00 - 20.00 h tančírna dospěláci


INFORMACE

Bližší informace poskytne Hana Sedláková nebo Městské kulturní středisko Vyškov.

Nejbližší akce

Zahájení školního roku a nábor nových zájemců

pondělí 5. září zahajujeme nový školní rok v Besedním domě ve Vyškově.

V měsících září a říjen provádíme nábory nových zájemců o tancování z řad dětí prvního a druhého stupně základních škol.

Zahájení nové taneční sezóny v Besedním domě

S novým školním rokem zahajujeme také taneční sezónu

Vždy pondělí a středa

Besední dům Vyškov

Začínáme v pondělí 6. září 2021

taneční přípravka

16:00-17:00 děti od 5 let

17:00-18:00 děti od 9 do 14 let

18:00-19:00 soutěžní páry

dospěláci

19:00-20:00 pondělí - pokročilí

Vánoční besídka Taneční školy H+L Vyškov

V pondělí 17. prosince 2018 se od 17 hodin na sále Besedního domu ve Vyškově uskutečnila vánoční besídka všech dětí tančících v Taneční škole H+L Vyškov manželů Sedlákových.

Rádi bychom tímto poděkovali všem za krásné taneční zážitky, vynikající atmosféru  a pěkné rozloučení s tanečním rokem 2018.

V průběhu besídky jsme měli možnost shlédnout vystoupení od nejmladších žáčků, kteří se na taneční kroky teprve připravují přes pokročilejší děti až po soutěžní taneční páry, které předvedli své taneční umění ve standardních a latinskoamerických tancích.