Taneční klub H+L Vyškov, z.s.
IČO: 69 74 98 92
Sídlo provozovny: Drnovice 739, 683 04
e-mail: info@tanecvyskov.cz
tel.: 603 105 689
dále jen „Správce“

 

Vážení klienti, členové spolku, zájemci o členství,
abychom mohli plnit závazky ke svým klientům, členům spolku, případným zájemcům o členství a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. K tomu sdělujeme:

 

 • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)je Správce.
 • Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu vyřízení Vašich objednávek, dotazů k činnosti sportovního klubu, přihlášek k členství ve spolku nebo zastřešujícího Českého svazu tanečního sportu.
 • Zpracováváme vaše jméno a příjmení, titul, datum narození, pohlaví, rodné číslo, státní příslušnost, adresu bydliště, e-mail, telefonní číslo, fakturační údaje.
 • Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy a zajištění smluvního vztahu a zajištění členství ve sportovním klubu.  Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu a u členů spolku po celou dobu činnosti spolku.
 • Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
 • Abychom vás mohli informovat o činnosti spolku a jeho jednotlivých aktivitách, účastech na tanečních soutěžích, soustředěních a seminářích zpracováváme vaše jméno a příjmení, číslo telefonu a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který nám poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.
 • Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.
 • Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřili jsme zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčili zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
 • Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám.
 • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode nás jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR.
 • Při odvolání souhlasu nebo vznesení dotazu ke zpracování osobních údajů toto odvolání nebo dotaz posílejte z e-mailové adresy, kterou máme registrovanou abychom ji mohli spárovat a následně Vám na Váš e-mail odpovědět.

 

V Vyškově dne 25.5.2018

 

Správce Ing. Ľubomír Sedlák, MBA, Taneční klub H+L Vyškov, z.s.